W O R K I N G  S E S S I O N  Q & A:

INNOVACIÓ DIGITAL I AUDIOVISUAL EN EL CONTEXT DE LA SOCIETAT DE LA INTERFÍCIE18:00h, DIVENDRES 15 desembre 2017
:

La rearticulació de l'experiència viscuda, connectada i online a través de la interfície audiovisual. Nowness: on la proximitat i la immersió de la pantalla domina la distància.


L'objectiu de les WORKING SESSIONS Q&A és avançar en com pensar la creació audiovisual i cultural des de la perspectiva de les arts, el cinema, les tecnologies mòbils i usos contemporanis de vídeo online.

L'argument formatiu de les WORKING SESSIONS Q&A planteja:

Si Jean Luc Godard en les seves Histoires du Cinéma afirma que el cinema ha estat sempre l'art que pensa, la qüestió que ens ocupa avui és com aquest pensament pot ser transferit a usos de tecnologies mòbils i de vídeo online perquè puguem pensar amb aquestes tecnologies emergents, enlloc de ser conformats senzillament per l'algoritme...

Amb: JOSEP MARIA CATALÀ DOMÈNECH


Catedràtic emèrit de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona. Director acadèmic del Màster de Documental Creatiu de la UAB. .

És autor de: La Imagen Interfaz: Representación Audiovisual y conocimiento en la era de la complejidad (2010), El Cine de Pensamiento: Formas de la imaginación tecno-estética (editor, 2014) y Viaje al centro de las imágenes: una introducción al pensamiento esférico (2017).

http://josepmariacatala.com/
http://uab-documentalcreativo.es/presentacion/equipo/josep-m-catala/

Conducció de les Working Sessions Q&A: MARIA ESCOBEDO [Productora cultural i codirectora de Livemedia]


Todas las actividades de </CODE±NOWNESS> son transmitidas live online en esta web y otras plataformas de video livestream.


Català   /  Castellano   /   English 


CODENOWNESS - LIVEONLINE

Introducció

Working Sessions Q&A

CONSTRUCCIONS DEL POST-CINEMÀTIC
EL FENOMEN DE VÍDEO ONLINE
INNOVACIÓ DIGITAL I LA SOCIETAT DE LA INTERFÍCIE

instal.lació plató : Workflow Livestream

Temporealities
Sand Walk
PostCinematic Feast [ser comida]
Escriure Mola: The Live Writing Show
Escola de Cinema Bande à Part


CODENOWNESS 2019
CODENOWNESS [BCN MWeek 2019]
CODENOWNESS 2018


CINEMÀTIQUES DE LA WEB 2016